מפעל: מושב פורת

דואר: מושב מי עמי ד.נ מנשה מיקוד 37865